Menu
Obec Perštejn
Perštejn

Úřad

Základní údaje:

Pravidla pro poskytování informací a podmínky práva ke svobodnému přístupu k informacím jsou upraveny dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění ostatních právních předpisů.  

 • Název obce: Obec Perštejn
 • Kontakty: Hlavní 159, 431 63 Perštejn
 • Tel: 474 394 197
 • Fax: 474 394 129
 • ID Datové schránky: 985bb3v
 • E-mail: podatelna@obec-perstejn.cz
 • Web: www.obec-perstejn.cz
 • IČO: 00262072 
 • DIČ: CZ00262072

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Innovation One s.r.o.
 • IČO: 004734807
 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 • Martin Došek (e-mail: martin.dosek@innone.cz, telefon: +420 774 618 251)
 • Obec Perštejn je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 7 členné.
 • Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. 10. 2022

Současné složení zastupitelstva obce:

Starosta: Ing. Martin Srbecký

Místostarosta: 

Členové zastupitelstva obce: 

 • Ing. Jiří Rejmann
 • Jan Perout
 • Ing. Radek Wolf
 • Václav Oršuliak, MBA
 • Ing. Pavel Štětina
 • Zdeněk Kovalík

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce zřídilo jako své  kontrolní orgány, výbor finanční a kontrolní.

Složení  finančního výboru:

 • předseda: Jan Perout
 • členové:    Zuzana Chalupníková, Jiřina Jindrová                     

Složení kontrolního výboru:

 • předseda: Ing. Radek Wolf
 • členové:  Radek Hladík, Martin Konvalinka                            

Úkoly obce v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti plní Obecní úřad.

Obecní úřad

 • zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce.
 • v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon

Dále vykonává přenesenou působnost:

 • matriční úřad – do matričního obvodu spadají obce Perštejn a Okounov
 • stavební činnost v rozsahu uzavřené dohody s pověřeným Městským úřadem v Klášterci nad Ohří.

Pověřeným úřadem pro obec Perštejn je Městský úřad Klášterec nad Ohří. Obec s rozšířenou působnosti je pro obec Perštejn město Kadaň.

Vyřizování záležitostí pro občany na jednotlivých pracovištích Obecního úřadu:            

Starosta: Ing. Martin Srbecký

Asistentka starosty: Jana Szappanosová

 • Telefon: 474 394 197
 • E-mail: szappanosova@obec-perstejn.cz
 • vede agendu starosty a místostarosty
 • evidence pošty
 • ověřování dokumentů
 • inventarizace majetku
 • odpadové hospodářství
 • evidence hrobů
 • Czech point
 • prodej pohlednic, odznaků, turistických známek a turistického průvodce

Matrika a evidence obyvatel: Kateřina Krejčová

 • Telefon: 474 394 997
 • E-mail: krejcova@obec-perstejn.cz  
 • (nachází se v přízemí vedle vchodu)
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • pokladna
 • výběr poplatků              
 • matriční záležitosti (svatby, úmrtí, změny jména a příjmení , vyhotovování druhopisů matričních dokladů apod.)
 • ověřování podpisů a listin
 • evidence obyvatel (hlášení k trvalému pobytu, přijímání žádostí o úřední rušení údajů o místu trvalého pobytu, příjem žádostí o poskytování údajů z informačního systému)
 • občanské průkazy ( hlášení ztrát, odcizení, nálezů OP)
 • Czech point
 • prodej pohlednic, odznaků, průvodce obce

Účtárna: Petra Voigtová

finanční účtárna

 • vedení účetnictví obce
 • rozbory účetnictví
 • sestavení rozpočtu

mzdová účtárna

 • vedení mzdové agendy
 • vedení PaM

další činnosti

 • evidence bytů (inkaso)
 • poplatky za psy
 • poplatky za pronájmy nebytových prostor a pozemků
 • poplatky za vodné a stočné
 • sepisování dotačních smluv pro spolky a organizace v obci Perštejn

Obec Perštejn, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 je Obec Perštejn zavázána (§ 5 odst.1) zveřejňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. l) ve svém sídle v tomto rozsahu:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu – Obec Perštejn, včetně principů a podmínek, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Perštejn vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./
Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřejňovány před projednáním v Zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané obce.

Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./
Obec je spravována Zastupitelstvem obce, které je nejvyšším orgánem obce v její samostatné působnosti; členové zastupitelstva jsou voleni občany obce ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo obce má 7 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.

Obec Perštejn zastupuje navenek starosta popřípadě místostarosta ve stanoveném rozsahu. Starostu a místostarostu města volí Zastupitelstvo obce z řad svých členů.

b) popis své organizační struktury (25.31 kB),
místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat stížnost či žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu –Obec Perštejn, a to včetně uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

d) postup, který musí povinný subjekt – Obec Perštejn dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt – Obec Perštejn zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu – Obci Perštejn, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

f) sazebník úhrad za poskytnutí informací

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18)

h) přehled poskytnutých výhradních licencí - Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.


i) usnesení nadřízeného orgánu (KÚÚK) o výši úhrad dle §16a odst. 7

j) adresa elektronické podatelny –podatelna@obec-perstejn.cz

k) právní předpisy vydávané obcí Perštejn - Vyhlášky a nařízení

l) seznamy hlavních dokumentů – koncepční, strategické a programové povahy

Termíny jednání zastupitelstva obce Perštejn v roce 2024

7. 2., 17. 4., 12. 6., 11. 9., 13. 11., 11. 12. 

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Svátek má Antonie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den za odstranění práce dětí

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30
1

Ubytování

Ubytovna sportovní areál
tel. 739 175 537

Ubytování koupaliště
tel. 739 175 395

Aktuální počasí

dnes, středa 12. 6. 2024
slabý déšť 18 °C 10 °C
čtvrtek 13. 6. slabý déšť 15/8 °C
pátek 14. 6. déšť 9/7 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 17/7 °C